Polish (Poland)English (United Kingdom)
Konferencja DareProject 2009

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja "Świadomość niepełnosprawności  nowe wyzwania dla edukacji"


2223 października 2009
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
Collegium Novum UJ, Aula Główna


Podczas tego wydarzenia zostały podsumowane rezultaty działania projektu DARE http://www.DareProject.eu, ale także była to okazja do przedstawienia osiągnięć Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, które powstało jako jedna z pierwszych jednostek tego typu na polskich uczelniach wyższych.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości oraz ekspertów z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Podczas prezentacji problemowych zostało poruszone zagadnienie świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich i pracowników administracji publicznej.

Dostęp osób niepełnosprawnych do głównego nurtu edukacji wiąże się ze świadomością dotyczącą ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, ale i potencjału tkwiącego w każdej osobie niepełnosprawnej, metodach skutecznego wsparcia edukacyjnego, technologiach wspierających proces dydaktyczny. Świadomość niepełnosprawności to także podmiotowe traktowanie osób niepełnosprawnych, stawianie im tych samych wymagań, ale jednocześnie zaoferowanie równych szans w dostępie do wiedzy, walka ze stereotypami i schematami w myśleniu. To odejście od medycznego widzenia niepełnosprawności jako formy cierpienia do traktowania tego stanu jako stałej cechy przynależnej jednostce.

Najważniejsze tematy konferencji to:

- Wsparcie edukacyjne i technologiczne dla studentów niewidomych i niesłyszących w nowoczesnej uczelni;
- Studenci z dysleksją jako nowe wyzwanie edukacyjne - standardy wsparcia kompensacyjnego;
- Problematyka chorób psychicznych - systemy wsparcia i ich funkcjonowanie;
- Nowe technologie w edukacji osób niepełnosprawnych;
- Idea równych szans i różnorodności jako fundament nowoczesnego społeczeństwa.

Prezentacje w ramach powyższych tematów odzwierciedlały zakres tematyczny szkoleń dla kadry akademickiej i administracji publicznej wypracowanych w ramach projektu DARE.

Ponadto, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodziło w 2009 roku dziesiątą rocznicę swojego istnienia. Była to jedna z pierwszych tego typu jednostek na polskich uczelniach wyższych. Od samego początku Biuro współpracowało z podobną jednostką na University of Aarhus w Danii, realizując wspólne przedsięwzięcia, warsztaty, szkolenia i seminaria. Dlatego konferencję rozpoczęła uroczysta sesja podsumowująca 10 lat istnienia BON UJ oraz dekadę współpracy z University of Aarhus.

 

 

 
Uniwersytet Jagielloński
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Retoryka 1/210
31-108 Kraków
tel.: (0-12) 424 29 50
bon@uj.edu.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!